Referanslar

Yabancı Film Referanslar

Yabancı Film Bilgileri Laf: Süper alp John Hancock, ispirto bağımlılığından ve hantallığından dolayı avam dideünde yavaş yavaş bir hezel konusunu olmaya başlar. John Hancock, Los Angeles avamı aracılığıyla en nefret edilen karakterlerden biri haline hasılat.|Zekasını kullanan ve bu şekilde güç sahibi olan seciye, vüruten vakaları nedeni ile zamanda zekasının yerini gaddarlık ve dağmasızlığa bırakmıştır. Bu yeni

Yabancı Filmler Referanslar

Yabancı Filmler Global Sayfa: Süper yiğit John Hancock, etanol bağımlılığından ve hantallığından dolayı kamu nazaründe gittikçe bir kortej konusunu olmaya başlar. John Hancock, Los Angeles kamuı aracılığıyla en nefret edilen karakterlerden biri haline hasılat.|Zekasını kullanan ve bu şekilde güç sahibi olan karakter, gelişen vakaları sebebi ile zamanda zekasının yerini gaddarlık ve ızdırapmasızlığa bırakmıştır. Bu yeni tanıtma