Yabancı Film Nelerdir Kısaca Özet

Yabancı Film Nelerdir

İstanbul Yabancı Film Süje: Süper alp John Hancock, alkol bağımlılığından ve hantallığından dolayı avam aynünde giderek bir bayram konusunu olmaya adım atar. John Hancock, Los Angeles avamı tarafından en nefret edilen karakterlerden biri haline gelir.|Zekasını kullanan ve bu şekilde güç sahibi olan seciye, gelişen olayları nedeni ile zamanda zekasının yerini gaddarlık ve biberlimasızlığa bırakmıştır. Bu yeni