Yabancı Filmler Global Kısaca Özet

Yabancı Filmler Global

Yabancı Filmler Türkçe Dil Desteği Sayfa: Süper yiğit John Hancock, etil alkol bağımlılığından ve hantallığından dolayı folk delikünde gittikçe bir kortej konusunu olmaya başlar. John Hancock, Los Angeles folkı aracılığıyla en nefret edilen karakterlerden biri haline gelir.|Zekasını kullanan ve bu şekilde güç sahibi olan öz yapı, gelişen vakaları sebebi ile zamanda zekasının yerini gaddarlık ve ateşmasızlığa